Book Title Low Audio High Audio PDF
Pál levele az Efezusiakhoz Efezusiak 5-6
Pál levele a Filippiekhez Filippiek 1
Pál levele a Filippiekhez Filippiek 2
Pál levele a Filippiekhez Filippiek 3-4
Pál levele a Kolosséiakhoz Kolosséiak 1
Pál levele a Kolosséiakhoz Kolosséiak 2-4
A Thesszalonikaiakhoz írt 1. levél 1 Thesszalonikaiak 1-3
A Thesszalonikaiakhoz írt 1. levél 1 Thesszalonikaiak 4-5
A Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél 2 Thesszalonikaiak 1-3
Pál 1. levele Timóteushoz 1 Timóteus 1-2